Konkursy

Zespół jako grupa oraz poszczególni, chętni tancerze będą mieli możliwość uczestnictwa w konkursach. Pod uwagę będą brane turnieje w kraju jak i za granicą. Konkursy będą obejmowały ocenę choreografii układu jak i wyraz artystyczny tancerza oraz jego technikę. Podczas przygotowań instruktor bierze pod uwagę charakter, predyspozycje i oczekiwania tancerzy, tak by jak najlepiej stworzyć układ choreograficzny.